Indeplinirea procedurii de citare sau citatie prin publicitate intr-un ziar de larga circulatie sau raspandire

Ziarele de larga circulatie sau raspandire sunt acele publicatii care apar la nivel national in editii tiparite, fiind distribuite in toate judetele tarii. Intr-un cuvant, se definesc popular” ziare nationale tiparite” 
Citatiile se pot publica in maxim 24 de ore in editia tiparita  a urmatoarelor ziare nationale: AdevarulRomania Libera, Evenimentul ZileiJurnalul NationalBursa, Libertatea, Click.
Procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citaţiei, potrivit dispoziţiilor alin. (2).din Art. 167 C.P.C.
Publica chiar acum anunturi de citatii in ziare nationale,

Model de citatie care trebuie publicat in ziar:

Persoane fizice:
NUMITUL ……………..cu ultimul domiciliu cunoscut in ……………., Str. ……………, nr. ……., bl. …….., sc. …., et. ….., ap. ……., sect. ……. este citat (chemat) in data de ………. Ora……… la Judecatoria ………..cu sediul in …………., Str. ………., nr. ………., sect. …….., Completul ……. camera ………. in calitate de parat in dosarul nr. ……………., pentru cauza……………. reclamanta fiind ………………

Persoane juridice:
Se citeaza S.C. …………………..SRL (CUI 24139619) cu ultimul sediu cunoscut in ………………………………………………………………………………… pentru data de ………………., ora………. la Judecatoria ………………………..,, camera……….. in dosarul nr. ……………………… in calitate de parat, in proces cu S.C. ………………………………… SRL in calitate de reclamant pentru ……………………………